Ügyvédi rendszer

A programcsomag minden olyan, szolgáltatási tevékenységet végző iroda, cég, csoport munkájának támogatásra alkalmas, melynek lényeges eleme az ügyfélkapcsolat. A modulok lehetővé teszik az ügyfél megjelenésétől kezdődően, minden lényeges adat, tevékenység és a hozzájuk kapcsolódó munkaidő rögzítését, nyilvántartását, csoportosítását, lekérdezését, egészen a kiküldendő számla előkészítéséig.

NETTIME

A modulban az egyes munkatársak munkájukat ügyfélhez, ezen belül az adott ügyfél ügyeihez kapcsolhatják és specifikálhatják azt. A valódi ügymenetnek megfelelően három különböző idő rögzítésére van lehetőség:

 • valóban eltöltött idő,
 • validált (és így az ügyfél felé számlázható) idő,
 • elfogadott (és így a belső elszámolásokban használt) idő.

A NetTime modul további jellemzői:

 • A rendszert használó beosztott munkatársak gyorsan és hatékonyan tudják rögzíteni, módosítani, áttekinteni az elvégzett munkájukat.
 • A vezetők néhány kattintással tudják akár ügyenként, akár egyes munkatársanként, akár ezek tetszőleges csoportjaként megtekinteni az eltöltött időket, valamint ezeket elfogadni, módosítani és végül számlázásra előkészíteni.
 • A gyors és kényelmes munkát érthető és könnyen áttekinthető időnézetek, jelentések és összesítők segítik.
 • A NetTime rendszer egy külön modulja a Conflict Check, amely a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok vizsgálatával hatékonyan segíti egy-egy új ügyfél vagy ügy vállalása előtt az esetleges rejtett összeférhetetlenség felderítését.

NETTIMEPRO

A modulban karbantarthatók a NetTime modul törzsadatai. Itt történik a munkaidők, költségek, átalánydíjak számlázásának előkészítése, a számlák generálása. A NetTimePro alkalmazás az alábbi főbb funkciókkal támogatja tevékenységük végzésében a felhasználóit:

 • a partnerek törzsadatainak nyilvántartása
 • partnerek szerződéseinek akta-rendszerű nyilvántartása
 • a szerződéshez kapcsolódó tevékenység, a ráfordított idő felhasználónkénti nyilvántartása
 • az egyes bejegyzések státusz szerinti (Open, Close, Draft, Billed) kezelése
 • számlatervezet készítése
 • nyújtott szolgáltatások kiszámlázása az időbejegyzések és/vagy átalánydíjak alapján
 • beérkezett költségszámlák továbbterhelése
 • kimenő számlák készítése az időbejegyzések és/vagy átalánydíjak alapján
 • Számlázáshoz szükséges lista- és szerződéses árak kezelése
 • egyéb törzsadatok, kódszótárak karbantartása

NETDOCPRO

A programcsomag hátterében kialakított ügyfél-, ügy-nyilvántartáshoz kapcsolódva tárolhatóak itt a tevékenység során létrehozott dokumentumok, az ügyfelekkel folytatott kommunikáció során létrejött e-mail-ek. A rendszer ún. beépülő modulokkal támogatja az elterjedten használt MS Office programcsomag programjaival (MS Word, MS Excel, MS Outlook) folytatott irodai munkát. (A beépülő modulok automatikusan, fél-automatikusan) végzik el a strukturált adatmentési, iktatási feladatokat. A rendszer a csoportmunkát a jogosultságfüggő hozzáférés ellenőrzésen túl verzió követés biztosításával is támogatja.