Közszféra

BKIK

Cégünk 1995 óta vesz részt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál zajló munka informatikai támogatásának kialakításában. A kezdetben több százezres vállalkozói kört összefogó szervezet részére a Recomp Kft., majd jogutódjaként a Recomp Informatika Zrt. készítette el azt a tagregisztrációs rendszert, melynek segítségével a BKIK munkatársai a kamarai szolgáltatások széles palettáját biztosíthatták tagvállalkozásaik részére. 

A kamara tevékenysége – és időszakosan elnyert hatáskörei – cégünk elé is sok kihívást állított.

Említésre méltó feladatként hivatkozhatunk 

  • az országos Egyéni Vállalkozói Rendszer (1998-1999) megtervezésére, 
  • kidolgozására és üzemeltetésére, az Engedélyköteles Tevékenységek nyilvántartására (1998-1999),
  • 2008-ig szoros együttműködésünkre a Cégbírósági információs rendszert üzemeltető Microsec Kft.-vel a kamara cégnyilvántartásának aktualizálása érdekében.

2001-ig munkatársaink biztosították az országos kereskedelmi és iparkamarák közötti tagdíj elszámolási rendszer alapjait és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara munkatársaival együttműködve az MKIK-nál is módunk volt elkészíteni egy, a projekt adatok kezelését és átláthatóságát biztosító web alkalmazást.

A BKIK-val folytatott hosszú együttműködésünk során, munkánk részévé vált a kamara mindennapjainak; megbízást kaptunk több kamarai választás informatikai lebonyolítására és a vonatkozó jogszabály változások következtében szükségessé váló ügyviteli módosítások előkészítésére, a szükségessé váló nyilvántartási módosítások elvégzésére is.

Bár együttműködésünk az utóbbi években alkalmi megbízásokra korlátozódik, reméljük, a következő időszakban is módunk lesz tapasztalatainkkal segíteni a BKIK szolgáltatásainak modernizálását, melynek során új információtechnológiai eszközök alkalmazását vezethetik be a tagsággal való kapcsolattartás korszerűsítése céljából.

OEP

2001 óta működünk együtt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nemzetközi kapcsolatait koordináló főosztályával a külföldi munkavállalókat érintő nemzetközi egészségbiztosítási elszámolások kezelésében.

Együttműködésünk kezdetén kétoldalú, államközi egyezmények ügyvitelének informatikai támogatására nyertünk megbízást, majd Magyarország 2004-es EU csatlakozásától kezdve - immáron speciális szakmai ismeretek birtokában - az Európai Gazdasági Térség államai között fennálló szociális egyezményhez kapcsolódó feladatok informatikai kiszolgálására is elnyertük.

Az OEP-nél végzett munkánk során módunk nyílik együttműködni az egészségbiztosítás központi nyilvántartásait vezető szakemberekkel és közös feladatok megvalósítása során megismerni az egészségbiztosítás információtechnológiai hátterét. 

Az intézménynél működő programunk segítségével országszerte – a hét minden napján nyitva tartó ügyfélszolgálatokon – közel 400 felhasználó bonyolítja az Európai Egészségbiztosítási Kártyák kiadását, tartja nyilván és számolja el az EU és az EGK társult államaiban dolgozó biztosítottak egészségügyi ellátásainak költségeit.

Központosított közbeszerzés

A ReComp Informatika Zrt. a Sybase adatbázis-kezelő szoftverek beszerzésére vonatkozó, az intézményi igények kielégítését célzó országos ellátási és szolgáltatási rendszerben is fogad megrendeléseket. A központosított közbeszerzés keretei között a Kbt.  által a rendszer használatára kötelezett, illetve az ahhoz csatlakozott intézmények szolgálhatóak ki.

Az egyedi intézményi igényeket cégünk is, az országos ellátási rendszer keretén belül egységes – helytől független – szolgáltatási rendszerben elégít ki.

Az ellátási rendszer szabályzatainak megfelelően a ReComp Informatika Zrt. az intézmények számára ingyenes tájékoztatást és tanácsadást biztosít az általa a keret megállapodásba bevont termékek és szolgáltatások tekintetében, valamint egyéb implementációs kérdésekben, különös tekintettel a termékek és szolgáltatások informatikailag nem homogén környezetbe történő illesztésével kapcsolatosan.

A ReComp Informatika Zrt. cégfilozófiáját követve, valamint a későbbi problémák elkerülése végett a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység minden esetben az intézmény már meglévő hardware/software környezetének felmérésével kezdődik annak érdekében, hogy a végfelhasználók számára - az intézmény teljes vertikumát beleértve – minden tekintetben megfelelő informatikai megoldás kerüljön az ajánlatba, illetve leszállításra.

Az intézmények által megrendelt Sybase szoftvereszközöket a ReComp Informatika Zrt. a  megrendelő telephelyén (helytől függetlenül) adja át, szállításra vonatkozó költségeket nem számol fel. Kapcsolódó szolgáltatások tekintetében a logisztikai kérdések további egyeztetések alapját képezik a megrendelő intézmény érdekeinek és a keret megállapodásba foglalt feltételek szem előtt tartása mellett.

SAKSSZOLG79 Szállító által tartott oktatás - felhasználói tanfolyam 290040101 1 óra/fő 8 000,00
SAKSSZOLG80 Kiszállás, kiszállítás - Budapest ill. székhelyen belül 290020601 1 db 6 000,00
SAKSSZOLG81 Kiszállás, kiszállítás - Vidék 290020601 10 km 140
SAKSSZOLG82 Kiszállás, kiszállítás - telepítőkészlet postázása 290010101 1 db 10 000,00

A JELENLEG MÉG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ALATT TOVÁBBI ÚJ MEGRENDELÉSEKET NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI!