Impresszum

A honlap biztonsága

A felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:
hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult
megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit
kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spam"-melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]
nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését
A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Ön beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.
Adatvédelem

ReComp Informatika Zrt. jogosult az Ön adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Ön elfogadja, hogy ReComp Informatika Zrt. személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőség fejlesztése, az Ön érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. ReComp Informatika Zrt. különösképp jogosult:
Kötelezettségének eleget téve - amennyiben erre jogszabály kötelezi - az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat -névhez nem kötötten- statisztikai és marketing célokra felhasználni.
A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni
Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a ReComp Informatika Zrt. részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen: az "észrevételek"), az észrevétel eljuttatása révén ReComp Informatika Zrt. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a ReComp Informatika Zrt.-re ruháznak át. Így a ReComp Informatika Zrt. minden ilyen - az észrevételekkel kapcsolatos - jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben.ítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.